Recenzja- Mi Band 2

imag1788

Coraz popularniejsza staje się tzw. wearables czyli technologia ubieralna. Producenci już zalewają nas nowymi modelami smartwatch’y oraz opasek fitness. Na tę chwilę na rynku wyróżnia się jeden producent. Czy jego produkty posiadające innowacyjne funkcje, mają to „coś” – czego innym brak? Niekoniecznie. Produkty te wyróżnia głównie cena. Urządzenia od Xioami średnio kosztują ok 1/3  mniej niż produkty konkurencji. Tu nasuwa się pytanie – czy z ceną nie spada również jakość? Czytaj dalej

Wprowadzenie do sieci – Formatowanie wiadomości i enkapsulacja

Sieci komputerowe niekiedy mogą być bardzo skomplikowane i składać się z dużej ilości urządzeń. Wyróżnić możemy tu bardzo rozległą sieć Internet lub bardzo prostą składającą się z dwóch komputerów połączonych bezpośrednio ze sobą. Jednak aby zapewnić komunikację między urządzeniami końcowymi nie wystarczy połącznie fizyczne. Aby wiadomość wysłana przez nadawce dotarła do odbiorcy, musi ona posiadać określony format i strukturę. Format wiadomości jest uzależniony od jej typu oraz kanału komunikacyjnego który wykorzystujemy. Czytaj dalej

Wprowadzenie do baz danych

SQL skrót pochodzi od angielskiej nazwy [1]„Structured Query Language”. Początkowo był to prosty język do definiowania, formułowania zapytań oraz modyfikowania i kontroli danych w relacyjnej bazie danych. Jest to język , jakim „mówi” relacyjna baza danych. W praktyce SQL jest standardowym językiem zapytań dla relacyjnych baz danych. Twórcą modelu relacyjnego jest E. F. Codd. Podał on szczegółową listę warunków , jakie musi spełnić model relacyjny. Ta lista często nazywana jest „prawami Codda” obejmuje ona używaną terminologię i kwestie teoretyczne.
Czytaj dalej