Przetwarzanie formularzy html php

Podstawowym zadaniem aplikacji jest zapewnienie interakcji z użytkownikiem, realizowane jest to za pomocą formularzy html. Formularze HTML to konstrukcja języka HTML, dzięki której przeglądarka generuje interfejs dla użytkownika pozwalający na prowadzenie danych i podejmowanie działań takich jak wybranie opcji z rozwijanej listy, kliknięcie przycisku itp.

W aplikacji zostały stworzone formularze za pomocą których użytkownik może przesłać dane nowego klienta, nowego samochodu czy utworzyć nowe zamówienie do aplikacji zarządzającej firmą.

Formularz dodawania klienta:

<form role=”form” action=”adres_formularza.php” method=”post”>

<label> Imię</label>

<input name=”imie” type=”text” placeholder=”Imię”>

<label> Nazwisko</label>

<input name=”nazwisko” type=”text” placeholder=”Nazwisko”>

<label> Pesel</label>

<input name=”pesel” type=”number” placeholder=”Pesel”>

<label> Miasto</label>

<input name=”miasto” type=”text” placeholder=”Miasto”>

<label> Ulica</label>

<input name=”ulica” type=”text” placeholder=”Ulica”>

<label> Kod pocztowy</label>

<input name=”kod_pocztowy” type=”number” placeholder=”Kod pocztowy”>

<label> Telefon</label>

<input name=”telefon” type=”number” placeholder=”Telefon”>

<label> Komentarz</label>

<textarea name=”komentarz” type=”text” placeholder=”Komentarz”cols=”50″ rows=”12″></textarea>

<button type=”submit” >Dodaj</button>

</form>

 Parametr action wskazuje adres url bądź bezpośrednią ścieżkę jak w tym przypadku work-order-add.php skryptu który będzie odbierał i przetwarzał dalej dane. Kolejny parametr method wskazuję metodę jaką będziemy przesyłać dane do serwera, w formularzu została użyta metoda post. Pozwala ona na przesyłanie danych z formularza w formie nie widocznej dla użytkownika i nie ma ograniczenia co do długości, jak w przypadku zastosowania metody GET.
Do wprowadzania tekstu zostały użyte znaczniki <input> z atrybutem type zdefiniowanym jako text w przypadku danych tekstowych i number w przypadku danych numerycznych. Każdemu z pól formularza została zdefiniowana nazwa identyfikująca przy użyciu parametru name.  W celu krótkiego opisu pola został zastosowany parametr placeholder, który określa oczekiwaną wartość w polu do wprowadzenia. Ostatnim elementem formularza jest parametr button czyli przycisk za pomocą którego wysyłamy nasz formularz do przetworzenia.

Przetwarzając dalej nasz formularz ponownie wykorzystujemy metodę post lecz tym razem do odebrania przesłanych danych z formularza. Dane zostały przesłane do naszego sktyptu poprzez klikniecie naszego przycisku dodaj i powinny być dostępne w tablicy $_POST pod indeksami odpowiadającymi ich nazwom zdefiniowanym parametrem name.

$var1  = $_POST[’nazwisko’];

$var2  = $_POST[’imie’];

$var3  = $_POST[’pesel’];

$var4  = $_POST[’miasto’];

$var5  = $_POST[’ulica’];

$var6  = $_POST[’kod_pocztowy’];

$var7  = $_POST[’telefon’];

$var8  = $_POST[’komentarz’];

W celu skopiowania wartości z formularza przypisujemy je odpowiednim zmiennym wartości  tabeli $_POST.
Przystępujemy do pracy z bazą danych w której zapiszemy nasze dane. Zapis danych do naszej tabeli dokonujemy przy pomocy zapytania SQL INSERT oraz funkcji języka PHP mysql_query.

Składnia polecenia mysql_query oraz zapytania  INSERT :

$sql=mysql_query(„INSERT INTO klienci (`nazwisko`, `imie`, `pesel`, `miasto`, `ulica`, `kod_pocztowy`, `telefon`, `komentarz` )

VALUES (’$var1′, '$var2′, '$var3′, '$var4′, '$var5′, '$var6′, '$var7′, '$var8′)”);

Funkcja mysql_query() wysyła zapytanie do aktywnej bazy danych a następnie jest wykonywane powyższe zapytanie które umieszcza rekordy w tabeli klienci. W celu potwierdzenia wykonania zapytania sprawdzamy czy funkcja mysql_query() zwróciła wartość TRUE. W tym celu korzystamy z funkcji warunkowej if.

Składnia funkcji warunkowej if:

if ($sql) {

echo '<p>Dodano do bazy</p>’;

header(’Refresh: 1; url= ./przetwarzanie_formularza.php’);

} else {

echo mysql_error(); echo '<p>Błąd! Spróbuj ponownie</p>’;

}

W pierwszym warunku sprawdzamy czy zostanie zwrócona wartość TRUE jeżeli tak zostanie wyświetlony komunikat „Dodano do bazy” i po upływie 1s zostaniemy przekierowani do formularza dodawania zamówień. Jeżeli pierwszy warunek nie został spełniony wyświetlony zostanie błąd SQL oraz komunikat „Błąd! Spróbuj ponownie”.

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz Adblock do blokowania reklam. Wesprzyj nas, wyłączając blokowanie reklam.