Wprowadzenie do baz danych

SQL skrót pochodzi od angielskiej nazwy [1]„Structured Query Language”. Początkowo był to prosty język do definiowania, formułowania zapytań oraz modyfikowania i kontroli danych w relacyjnej bazie danych. Jest to język , jakim „mówi” relacyjna baza danych. W praktyce SQL jest standardowym językiem zapytań dla relacyjnych baz danych. Twórcą modelu relacyjnego jest E. F. Codd. Podał on szczegółową listę warunków , jakie musi spełnić model relacyjny. Ta lista często nazywana jest „prawami Codda” obejmuje ona używaną terminologię i kwestie teoretyczne.
Czytaj dalej